четвер, 27 березня 2014 р.

ТОП - 5 матеріалів Жінка - Онлайн, що найбільше подобаються читачам ( на 27.03.14)

1. ОТАМАН МАРУСЯ - 119 LIKE

КАТЕГОРІЯ: ВІДОМІ УКРАЇНКИ
 Отаман Маруся  – це не вигадка літератури чи народних легенд. Така жінка існувала, щоправда  її справжнє ім’я - Олександра Соколовська.
   Волею долі в 17 років дівчина очолила повстанський загін, що нараховував 300 шабель та 700 багнетів. Аби зрозуміти, яким чином  юна гімназистка стала до боротьби  "проти хижацьких юрб більшовиків" варто звернутися до історії.
     З 1917р. Україна  була окупована військами російських більшовиків. Проти нашестя окупантів виступала Армія Української Народної Республіки, яка діяла при підтримці повстанських загонів.
 Головна ціль учасників бойових дій – звільнити країну від загарбників та  створити самостійну Українську державу. Особливо активними повстанці були на Волині – саме там діяла отаман Маруся (псевдонім). 

2. КРАСА ПО-ГУЦУЛЬСЬКОМУ

«Варвари, дикарі, розпусники, гультіпаки» - так описав покутян (гуцулів)  відомий австрійський вчений та мандрівник французького походження Бальтазар Гакет.
Майже двадцять років він прожив в Україні (1787 -1805рр.),  викладаючи у Львівському університеті загальне природознавство.   
     За цей час Гакет здійснив численні науково – дослідні подорожі по Україні, записуючи побачене.  Невдовзі в Німеччині була видана чотиритомна праця, яка розповідає про звичаї українського народу, зокрема покутян (гуцулів).
      «Подорожі по Північних Карпатах»  Бальтазара Гакета - не зовсім популярні розповіді в Україні, позаяк українці (чоловіки та жінки) там часто зображуються як розпусники, що мають злодійкуватий характер. Але автор не ставить собі за мету зобразити аморальність покутян, навпаки він стверджує, такі риси народу є типовими для гірської місцевості: «Я не знаю гір в Європі, де би ще перебувала цілковита невинність.»

Далі оригінальні уривки на сайті "Жінка -Онлайн 

3. ЖІНОЧА СІЧ: ЯК УКРАЇНКИ ТВОРИЛИ ІСТОРІЮ

LIKE - 88
Майже всі підручники та посібники з історії України розповідають, що на Запорізькій Січі жінок не було.
  Мовляв, козакам під страхом смерті заборонялося приводити жінок на Січ. У цій статті ми розвіємо будь – які сумніви на рахунок того, чи брали жінки участь у військовому житті Козацької України.
   Життя козаків-запорожців зводиться, як правило, до відречення козаків від сімей і повне зосередження їхніх моральних, розумових і фізичних зусиль на військовій справі. А мірилом ставлення козацтва до жінок автори обирають відому українську пісню про козацького зверхника Сагайдачного,
«Що проміняв жінку
На тютюн та люльку,
Необачний!...»
     «Безшлюбний», скептично налаштований до жіноцтва козак подається як незаперечний український архетип чоловіка та як «очоловічена» модель українського суспільства. У такому ідеалі чоловіка, твердять дослідники, «відбилася вся українська історія,  із безконечними війнами, безконечними смертями в ім'я віри і свободи».  І це при тому, що формування козацтва було лише одним з аспектів багатогранного культурного й суспільного життя українського народу XVI—XVII ст.
   Отак поза увагою істориків опинилося українське жіноцтво, а пройдений шляхтянками, міщанками, козачками і простими селянками життєвий шлях наче канув в Лету, залишаючи чорну прірву в нашому історичному пізнанні...

LIKE 43

Звідки ми взялися, українці? Як виник наш народ та українська мова: одна з наймелодійніших  мов  у світі? 
     Історики стверджують, що територія сучасної України була заселена з найдавніших часів, з епохи неоліту. В прадавні часи на землях України проживало багато племен і народів, кожен з яких залишив нам у спадок частку неповторної культури.
Однак, за біогенетичними законами виживає найсильніший народ, вбираючи в себе якості інших. Можна припустити, що сучасні українці з прадавніх часів господарювали на своїх землях в  ролі господаря або гнобленого. Більшість дослідників наголошують на тому, що українці є автохтонами, тобто "корінними жителями країни".
Протягом останніх 5 тис. років на українських теренах у різний час розвивалося не менше сотні стародавніх етносів, що підтверджують археологічні знахідки. Культурні набдання цих народів стали частиною нашої української спадщини. Але це не означає, що трипільців, праарійців, скіфів та сарматів слід вважати українцями. Незважаючи на те, що дані народи  проживали на території України тисячі років.  

4. УКРАЇНКИ, ЯКІ ПІДКОРИЛИ ГОЛЛІВУД

LIKE 80